You are currently viewing Norme de redactare revista Art Out

Norme de redactare revista Art Out

Revista Art Out este o publicație culturală dedicată industriilor creative și subiectelor legate de artă, cultură, educație și societate.

Dedicată profesioniștilor și pasionaților artei, arhitecturii, patrimoniului și culturii, revista ajunge la fiecare apariție să ofere noi moduri de înțelegere a fenomenelor, proiectelor și provocărilor domeniului.

Echipa redacțională invită artiști, arhitecți, designeri, curatori și galeriști, critici și istorici de artă, profesori, doctoranzi și studenți, cercetători, muzeografi, bibliotecari, profesioniști din domeniul științelor umaniste, să colaboreze prin trimiterea unui abstract ca intenție de publicare.

 

Mai jos regăsiți normele de redactare pentru articole in revista Art Out:

Titlu: TIMES NEW ROMAN, 14, BOLD, UPERCASE, JUSTIFY

rând liber de 14 puncte

Nume , aliniat la dreapta, TNR 12, sentence case,  Bold

rând liber de 12 puncte

Abstract: Rezumatul articolului, scris în engleză și/sau română, TNR 10, sentence case, justify, între 100 și 300 de cuvinte (spațiile nefiind incluse).

rând liber de 12 puncte

Cuvinte cheie: Între 3 și 5 cuvinte, scrise în engleză și/sau română,  TNR 10, sentence case, justify.

rând liber de 12 puncte

Conținutul articolului: Între 1.000 și 2.050 de cuvinte(spațiile nefiind incluse), scris în engleză și/sau română, TNR 12, sentence case, justify, spațierea între rânduri de 1.5p.

Textul poate fi acompaniat de 6 fotografii, tabele, grafice sau desene, care nu vor fi adăugate în text; ele vor fi trimise ca atașamente n e-mail (.rar/.zip sau link wetransfer/dropbox). Însă, amplasarea fiecărei imagini în paragraful textului trebuie să fie menționată. Imaginile trimise trebuie să aibă o rezoluție între 72 DPI și 300 DPI. De exemplu: Inserează imaginea 1, (numele artistului), (titlul lucrării de artă), (anul) și/sau un scurt detaliu despre imagine.

Tabelele, graficele și desenele trebuiesc numerotate și trebuie să li se atribuie un titlu și/sau detalii. Informațiile prezentate în tabele și grafice trebuie să fie în engleză și/sau română, TNR 10, spațierea între rânduri de 1.5p.

Textul va fi însoțit de o scurtă biografie, scrisă la persoana a III-a. Aceasta poate include detalii despre studii, interesele de cercetare, realizări. Textul trebuie să aibă între 100 și 300 de cuvinte.

Nu vor fi note de subsol. În schimb, se vor folosi note la sfârșit de rând, adăugate la finalul paragrafului, in următorul format:

Cărți: (numele de familie al autorului, anul publicării, numărul paginii)

Exemplu: (Harrison, 1970, 41)

 

Capitol de carte: (numele de familiei al autorului capitolului, anul publicării, „titlul capitolului” în: numele de familie al autorului/editorului cărții, Numele cărții (cu Italic), numărul paginilor)

Exemplu: Davidson, 1890, ‘Statutul decenței’ în: Thomas Erwin (ed.),Vorbind despre decență, 56-59.

 

Jurnal/articol de revistă: (numele de familiei al autorului, anul publicării, numărul paginii)

Exemplu: Honeymill, 1950, 100-105.

 

Articol de ziar: (numele de familiei al autorului, anul publicării)

Exemplu: Forster, 2018.

 

Arhive: (A (de la arhivă) numele arhivei, numărul de identificare, numărul paginii)

Exemplu: (ACNSAS, 2060)

 

Pagină web:  (numele de familiei al autorului, „titlul articolului” în: link-ul web (cu Italics)

Exemplu: Forster, ‘El Anatsui, Broken Bridge II’, https://www.youtube.com/watch ?v=FzenSFQuiBA

La sfârșitul materialului, includeți o bibliografie completă în următorul format:

 

BIBLIOGRAFIE, TNR 14, BOLD, MAJUSCULĂ, JUSTIFY

rând liber de 14 puncte

TNR 12, sentence case, justify, distanța dintre rânduri de 1.5p. 

 

Carte: Nume de familie, Prenume, Titlul cărții (cu Italic), Editura, Locul publicării, anul. 

Exemplu: Lucie-Smith, Edward, Modernismul târziu, artele vizuale de la 1945, ediția II, Editura Praeger, New York, 1976.

 

Capitol de carte: Nume de familie, Prenume al autorului capitolului, „Titlul capitolului” în: Nume de familie, Prenume al autorului/editorului cărții, Titlul cărții (cu Italic), Editura, Locul publicării, anul, paginile. 

Exemplu: Fyfe, Gordon, „Episodul chantrey: Clasificarea de artă, muzee și statul, 1870-1920”, în: Susan Pearce (ed.), Arta în muzee, Editura Athlone, London, 1995, 5-41.

 

Jurnal/ articol de revistă: Nume de familie, Prenume, „Titlul articolului”, în: Titlul jurnalului/revistei (cu Italic), Nr., paginile. 

Exemplu: Turner, James, „Strutura Stourhead a lui Henry Hoare” în: Art Bulletin, Nr.1, 1979, 68-77.

 

Articol de ziar: Nume de familie, Prenume, „Titlul articolului”, în: Titlul ziarului (cu Italic), data publicări, paginile/link-ul.

Exemplu:  Morris, Wesley, „Un moment radical în teatrul american și mai mult”, în: The New York Times, 25 aprilie, 2019, https://www.nytimes.com/2019/04/25 /theater/african-american-playwrights.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farts&action=click&contentCollection=arts&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront

 

Website: Nume de familie, Prenume, „Titlul articolului”, în: link

Exemplu: Joël Jalladeau, „Exhibiționismul la feminin”, în: http://jalladeauj.fr/obsceni te/page5/ page7/page7.html 

 

Arhive: Numele complet al arhivei, Numele documentului (cu Italic), Nr. de identificare, paginile

Exemplu: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Note informative ale Corpului Detectivilor referitoare la conducerea P.N.L., referat și dare de seamă asupra activității Așezământului Cultural ”I.C. Brătianu”, SRI 2048,  1939-1944.

 

Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la:

Art Out Magazine

e-mail: redactie@artout.ro

site: www.artout.ro

pagina de Facebook oficială: www.facebook.com/ArtOutMagazine

Lasă un răspuns