You are currently viewing Apel de comunicări pentru conferința științifică Art Out

Apel de comunicări pentru conferința științifică Art Out

Apel de comunicări pentru conferința științifică

Trecut. Prezent. Viitor

Repere în artă, arhitectură, patrimoniu și restaurare în Europa Centrală și de Est”

  Art OutAsociația și revista Art Out invită cercetătorii, cadrele didactice, practicienii, dar și studenții din domeniile științelor sociale să propună contribuții științifice originale pentru a participa la prima ediție a Conferinței Științifice „Trecut. Prezent. Viitor. Repere în artă, arhitectură, patrimoniu și restaurare în Europa Centrală și de Est”. Evenimentul va avea loc în intervalul 22-25 noiembrie 2017, urmând să se desfășoare  în cadrul Universității București. În cadrul acestei conferințe ce se va desfășura în a doua jumătate a lunii noiembrie 2017 Asociația Art Out și revista Art Out doresc să aducă în prim plan o serie de prezentări privind practici de artă și arhitectură, practici de conservare, restaurare și practici de valorificare a patrimoniului. Temele care urmează a fi abordate în cadrul conferinței vizează aspecte ce țin de arhitectură, arte, urbanism și patrimoniu, cu aplicare pe spațiul Europei Centrale și de Est, fiind posibile atât abordări istorice, cât mai ales priviri contemporane.

  1. Particularități și practici în artă și arhitectură
  2. Arhitectura vizionară
  3. Regenerare urbană -metodologii de intervenție
  4. Conservare si restaurare a patrimoniului cultural
  5. Artele vizuale, marketing cultural și media

Propunerile de lucrări sunt așteptate la adresa asociatie@artout.ro până pe 1 noiembrie 2017 inclusiv. Acestea vor fi redactate în limba română şi trebuie să conţină numele, afilierea instituţională a autorului, titlul şi un rezumat (abstract) de 150-200 cuvinte cu 5 cuvinte cheie. Domeniile din cadrul cărora se pot trimite propuneri sunt următoarele: artă, arhitectură, urbanism, patrimoniu, conservare și restaurare,muzeologie și muzeografie,studii culturale,sociologie, istorie, relaţii internaţionale, jurnalism și științele comunicării, marketing cultural, politici publice, litere şi filosofie. Materialele nu trebuie să mai fi fost prezentate sau publicare în public. Fiecare autor poate trimite un singur material. Materialele se vor trimite pe mail, la adresa: asociatie@artout.ro, scriind la subiect “abstract conferința”. Încurajăm studiile interdisciplinare și multidisciplinare și studiile de caz. Candidaţii ale căror propuneri sunt acceptate vor fi anunțaţi prin e-mail până la data de 3 noiembrie 2017. Taxa de participare este de 150 RON pentru cercetători și practicieni, respectiv 100 RON pentru studenți, masteranzi, doctoranzi. Achitarea taxei se va face până la data de  17 noiembrie 2017. În cadrul festivităţii de încheiere, toţi participanţii vor primi o diplomă din partea Asociației Art Out. De asemenea, în urma evaluării Comitetului de organizare, cele mai bune lucrări vor fi publicate în volumul colectiv Trecut. Prezent. Viitor. Repere în artă, arhitectură, patrimoniu și restaurare în Europa Centrală și de Est (conference proceeding). Comitet de selecție Materialele vor fi selectate de juriul conferinței format din:

  • Ligia NiculaeIstoric,  Redactor-șef revista Art Out
  • Laura Lucia Găvan – istoric de artă și manager cultural,

Președinte Asociația Art Out, Redactor-șef adjunct revista Art Out

  • Simona Șerban – Manager departament Creație în cadrul Asociației Art Out, student arhitect.

  Pentru mai multe informații, vă rugam să ne contactați la:  asociatie@artout.ro.   Calendar Dată limită trimitere rezumat- 1 noiembrie 2017, ora 00.00 Selecție materiale pentru conferinte – 2 noiembrie 2017 Anunțare rezultat selecșie – 3 noiembrie 2017 Trimitere material final pentru conferință – 17 noiembrie 2017 Despre organizatori          Asociația Art Out este o organizație non-profit, non-guvernamentală și independentă, creată cu scopul promovării culturii și artei. Acțiunile asociației vizează sectoarele formativ-educațional, social, cultural-științific, artistic, sportiv și de tineret. Organizația are ca misiune susţinerea procesului de creaţie şi interpretare artistică prin organizarea de evenimente, prin acordarea de premii și burse și prin publicarea de cărți, periodice și materiale multimedia.   Asociația a dezvoltat de-a lungul celor șase ani de existență două proiecte editoriale ajunse deja tradiție culturală: revistele Art Out și Teen Art Out, cărora li se adaugă numeroase ghiduri și ediții speciale. Art Out este o revistă de artă, arhitectură, patrimoniu şi restaurare. Fondată în 2011, publicația, în cei în 6 ani de activitate, s-a remarcat ca un actor important pe scena presei, artei și culturii românești, fiind un promotor de evenimente remarcabile.

Lasă un răspuns