You are currently viewing Expoziţia „Resurrected” – un proiect artistic prezentat în Cluj-Napoca

Expoziţia „Resurrected” – un proiect artistic prezentat în Cluj-Napoca

Resurrected este un proiect artistic care se coagulează în jurul conceptului de renaștere / reconfigurare/ resuscitare / resetare, având ca miză o temă profund ancorată în existența omului contemporan. Potențialul acesteia este ca atât artiștii, cât și receptorii, să o poată apropria și mai apoi interpreta în maniera personală, cu scopul unei experiențe reflexive și totodată confesive. Proiectul se propune ca un punct de pornire în celebrarea existenței și a naturii ei ciclice, o analiză vizuală a ceea ce înseamnă reconfigurarea ca proces, atât din punct de vedere formal cât și ideatic.

Expoziția cuprinde 19 tineri artiști plastici care tratează în diferite medii vizuale: pictură, sculptură, grafică și instalație video tema resurecției: Andreea Anghel, Anca Badea, Gabriel Bica, Adelina Cacio, Cristina Coza-Damian, Oana Damian, Pavel Grosu, Ioana Iacob, Norbert Dako-Graff, Elena Ilash, Tudor Jucan, Florin Marin, Corina Oprea, Daniel Popescu, Axenia Roșca, Ozana Mureșan, Alina Staicu, Herbert Christian Stoeger, Gabriel Stoian. Ansamblul de lucrări va fi însoțit în fundal de BCVSN – Live Analog Extravaganza – un proiect muzical electronic analog în patru părți, compus special de Paul Bucovesan pentru acest eveniment.

Resurrected se conturează ca o propunere de trasare unor noi coordonate unui spațiu care pentru o lungă perioadă de timp a fost scos din folosință (este vorba de fostul Cinema Favorit), cât și un demers artistic de celebrare a existenței într-o perioadă socio-politică delicată, în care în evenimente tragice precum accidentul de la Clubul Colectiv din București se trasează granița fină dintre viață și moarte. Acest eveniment șocant, sfâșietor ca și consecințe, a “resuscitat”, a “renăscut” conștiința națiunii de a ieși în stradă și a determina schimbări politice, cu scopul de a lupta împotriva nedreptății ce a dus la moarte. Această mobilizare națională s-a conturat ca o luptă pentru viață – în esență – pentru dreptul la o existență demnă, luminoasă.

Proiectul expozițional Resurrected are ca intenție esențială resuscitarea conștiinței privitorului, determinându-l să își reconfigureze realitatea cunoscută după noile coordonate vizuale și conceptuale oferite de artiști. Fiecare artist propune într-o viziune proprie o interpretare intimă a conceptului de resurecție, provocând la reflecție și introspecție printr-o abordare directă, organică. Expoziția de la Urania Palace se conturează astfel ca o acțiune artistică și socială de a propune o nouă dinamică unui spațiu clujean cunoscut și de a invita la o experiență profund personală și reflexivă.

Resurrected is an artistic project that revolves around the concepts of rebirth/ reconfiguration/ resuscitation/ resetting, a high stake theme which is deeply rooted in contemporary man’s existence. Its potential offers both the artists and their spectators the possibility to approach and interpret the concept in a personal manner, with the intent of offering a reflective and confessional experience. The project presents itself as a starting point for the celebration of the elliptic nature of existence, a visual analysis of the process of reconfiguration, both in form and in concept.

______

The exhibition is comprised of 19 young fine artists, using different visual techniques: painting, sculpture, graphics and video installation on the theme of resurrection: Andreea Anghel, Anca Badea, Gabriel Bica, Adelina Cacio, Cristina Coza-Damian, Oana Damian, Pavel Grosu, Ioana Iacob, Norbert Dako-Graff, Elena Ilash, Tudor Jucan, Florin Marin, Corina Oprea, Daniel Popescu, Axenia Roșca, Ozana Mureșan, Alina Staicu, Herbert Christian Stoeger, Gabriel Stoian.
The ensemble of works will be accompanied by the background music BCVSN – Live Analog Extravaganza – an analog electronic musical project in four parts of Paul Bucovesan, composed especially for this event.

Resurrected outlines itself as a proposition to set new coordinates for a space that has been out of use for a long time (the former Favorit Cinema), as well as an artistic demarche to celebrate existence in a delicate social and political situation, in which tragic events like the accident in the Colectiv Club in Bucharest trace a fine line between life and death.

This shocking event, with its heart-breaking consequences, “resuscitated” and “revived” the national conscience to take to the streets and provoke political change with the purpose of fighting against injustice that leads to death. Such a national mobilization appears as a fight for life itself and for the right to a dignified and bright existence.

The exhibition Resurrected in essence aims to resuscitate the conscience of the onlookers, making them reconfigure reality as they know it through the new visual and conceptual coordinates offered by the artists.Each artist has come up with their own vision and intimate rendition of the concept of resurrection, thus directly and organically engaging us in reflection and introspection.

The exhibition at Urania Palace is intended as an artistic and social event set upon offering a new dynamic to a well known space of Cluj as well as a deeply personal and reflexive experience.

Resurrected este un proiect artistic care se coagulează în jurul conceptului de renaștere  / reconfigurare/ resuscitare / resetare, având ca miză o temă profund ancorată în existența omului contemporan. Potențialul acesteia este ca atât artiștii, cât și receptorii, să o poată apropria și mai apoi interpreta în maniera personală, cu scopul unei experiențe reflexive și totodată confesive.  Proiectul se propune ca un punct de pornire în celebrarea existenței și a naturii ei ciclice, o analiză vizuală a ceea ce înseamnă reconfigurarea ca proces, atât din punct de vedere formal cât și ideatic.
Expoziția cuprinde 19 tineri artiști plastici care tratează în diferite medii vizuale: pictură, sculptură, grafică și instalație video tema resurecțieiAndreea Anghel, Anca Badea, Gabriel Bica, Adelina Cacio, Cristina Coza-Damian, Oana Damian, Pavel Grosu, Ioana Iacob, Norbert Dako-Graff, Elena Ilash, Tudor Jucan, Florin Marin, Corina Oprea, Daniel Popescu, Axenia Roșca, Ozana Mureșan, Alina Staicu, Herbert Christian Stoeger, Gabriel Stoian. Ansamblul de lucrări va fi însoțit în fundal de BCVSN – Live Analog Extravaganza – un proiect muzical electronic analog în patru părți, compus special de Paul Bucovesan pentru acest eveniment.
Resurrected se conturează ca o propunere de trasare unor noi coordonate unui spațiu care pentru o lungă perioadă de timp a fost scos din folosință (este vorba de fostul Cinema Favorit), cât și un demers artistic de celebrare a existenței într-o perioadă socio-politică delicată, în care în evenimente tragice precum accidentul de la Clubul Colectiv din București se trasează granița fină dintre viață și moarte. Acest eveniment șocant, sfâșietor ca și consecințe, a “resuscitat”, a “renăscut” conștiința națiunii de a ieși în stradă și a determina schimbări politice, cu scopul de a lupta  împotriva nedreptății ce a dus la moarte. Această mobilizare națională s-a conturat ca o luptă pentru viață – în esență –  pentru dreptul la o existență demnă, luminoasă.
Proiectul expozițional Resurrected are ca intenție esențială resuscitarea conștiinței privitorului, determinându-l să își reconfigureze realitatea cunoscută după noile coordonate vizuale și conceptuale oferite de artiști. Fiecare artist propune într-o viziune proprie o interpretare intimă a conceptului de resurecție, provocând la reflecție și introspecție printr-o abordare directă, organică. Expoziția de la Urania Palace se conturează astfel ca o acțiune artistică și socială de a propune o nouă dinamică unui spațiu clujean cunoscut și de a invita la o experiență profund personală și reflexivă.
 
Resurrected is an artistic project that revolves around the concepts of rebirth/ reconfiguration/ resuscitation/ resetting, a high stake theme which is deeply rooted in contemporary man’s existence. Its potential offers both the artists and their spectators the possibility to approach and interpret the concept in a personal manner, with the intent of offering a reflective and confessional experience. The project presents itself as a starting point for the celebration of the elliptic nature of existence, a visual analysis of the process of reconfiguration, both in form and in concept.
The exhibition is comprised of 19 young fine artists, using different visual techniques: painting, sculpture, graphics and video installation on the theme of resurrection: Andreea Anghel, Anca Badea, Gabriel Bica, Adelina Cacio, Cristina Coza-Damian, Oana Damian, Pavel Grosu, Ioana Iacob, Norbert Dako-Graff, Elena Ilash, Tudor Jucan, Florin Marin, Corina Oprea, Daniel Popescu, Axenia Roșca, Ozana Mureșan, Alina Staicu, Herbert Christian Stoeger, Gabriel Stoian.
The ensemble of works will be accompanied by the background music BCVSN – Live Analog Extravaganza– an analog electronic musical project in four parts of Paul Bucovesan, composed especially for this event.
Resurrected outlines itself as a proposition to set new coordinates for a space that has been out of use for a long time (the former Favorit Cinema), as well as an artistic demarche to celebrate existence in a delicate social and political situation, in which tragic events like the accident in the Colectiv Club in Bucharest trace a fine line between life and death.
This shocking event, with its heart-breaking consequences, “resuscitated” and “revived” the national conscience to take to the streets and provoke political change with the purpose of fighting against injustice that leads to death. Such a national mobilization appears as a fight for life itself and for the right to a dignified and bright existence.
The exhibition Resurrected in essence aims to resuscitate the conscience of the onlookers, making them reconfigure reality as they know it through the new visual and conceptual coordinates offered by the artists.Each artist has come up with their own vision and intimate rendition of the concept of resurrection, thus directly and organically engaging us in reflection and introspection.
The exhibition at Urania Palace is intended as an artistic and social event set upon offering a new dynamic to a well known space of Cluj as well as a deeply personal and reflexive experience.

Lasă un răspuns