You are currently viewing Centrul Național al Dansului București anunță reluarea finanțării nerambusabile a programelor în domeniul coregrafic 2016

Centrul Național al Dansului București anunță reluarea finanțării nerambusabile a programelor în domeniul coregrafic 2016

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti (CNDB) vă propune o dezbatere dedicată procesului de finanțare a sesiunii de programe și proiecte 2016. Evenimentul va avea loc pe 27 și 28 ianuarie 2016 , la sala „Stere Popescu” din Blv. Mărășești nr. 80-82, ora 16.00.

La această dezbatere sunt invitaţi coregrafii, dansatorii, profesorii, teoreticienii, criticii, operatorii culturalii, fundațiile și asociațiile de profil și alte entități de drept public sau de drept privat cu activitate în domeniul dansului contemporan.

În cadrul acestor întâlniri se vor relua discuţiile legate de finanțarea de producții originale, cursuri, festivaluri, ateliere, proiecte editoriale și mobilitatea artiștilor, a ponderii de importanță a acestora reflectate în sume. Totodată, CNDB va oferi informaţii despre ultimele schimbări referitoare la condițiile de participare la selecție, în conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal.

Discuţiile din cadrul acestor întâlniri sunt importante şi necesare pentru ca CNDB să poată formula un cadru de finanțare coerent, adecvat și oportun, care să răspundă cât mai multor nevoi artiștilor și creațiilor artistice din domeniul dansului contemporan.

Înscrierea pentru acest eveniment se pot face pe adresa pe adresa office@cndb.ro, cu specificația „Hot Talk finanțări CNDB 2016″, sau telefonic la 021.318.86.76 până în 26 ianuarie 2016, ora 13.00, persoana de contact este Maria Mora.

***

În 2016, CNDB plănuiește o serie de întâlniri, dezbateri și prezentări. Dezbaterile dedicate procesului de finațare a proiectelor sunt primele din această serie.

După cum se știe, CNDB are misiunea de a gestiona cultura coregrafică contemporană, având rolul de a interacționa cu toţi profesioniştii din domeniul coregrafiei contemporane din țară, de a facilita accesul la resurse materiale – spaţii de cercetare şi repetiţii, sală de spectacole, resurse logistice și de know-how – rezidențe, masterclass, ateliere oferite.

Lasă un răspuns