Miercuri, 11 Decembrie 2013, între orele 10.00 – 18.00

ZIUA porţilor deschise

la

biblioteca PEDAGOGICă NAŢIONALă „i.c. petrescu”

(1880 – 2013)

eveniment prilejuit de sărbătorirea a 133 de ani de existenţă şi activitate neîntreruptă

în slujba pedagogiei româneşti, a învăţământului, educaţiei şi culturii

______________________________________________

Evenimentul va avea loc  la sediul Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”,

Str. Zalomit nr. 12, Sector 1, Tel./Fax: 021 311 03 23; Tel.: 021 313 45 21 (lângă Parcul Cişmigiu)

 

Programul evenimentului va cuprinde:

Alocuţiuni din partea unor personalităţi din domeniul educaţiei şi culturii, comunicări ştiinţifice,

omagii şi evocări ale unor personalităţi ale culturii româneşti şi universale, lansări şi prezentări de carte, expoziţii de carte, pictură, grafică, sculptură, decoraţiuni, turul bibliotecii,

manifestări artistice, colinde de sărbători

*

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a luat  fiinţă la 18 decembrie 1880, odată cu Şcoala Normală Superioară din Bucureşti. Este o bibliotecă specializată, de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, fiind subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale şi reprezintă for metodologic pentru bibliotecile şcolare şi ale caselor corpului didactic din România.

Biblioteca Pedagogică Naţională deserveşte în principal cadrele didactice şi cercetătorii, elevii şi studenţii, dar şi publicul larg, beneficiind de cea mai bogată colecţie de publicaţii din domeniile pedagogiei şi ştiinţelor educaţiei. În fondurile sale, care însumează peste jumătate de milion de volume din toate domeniile cunoaşterii, sunt înglobate colecţii care au aparţinut unor prestigioase instituţii de învăţământ şi cultură, precum şi fonduri ale bibliotecilor unor mari personalităţi. Biblioteca editează publicaţii de specialitate care vin în sprijinul procesului de învăţământ şi educaţie, bibliografii, biografii ale pedagogilor români şi publicaţii din domeniul biblioteconomiei. De-a lungul timpului, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a dezvoltat numeroase parteneriate şi proiecte cu instituţii similare, precum şi cu alte instituţii de învăţământ şi cultură, institute de cercetare, autorităţi locale, ambasade, organizaţii neguvernamentale şi companii private, având un rol major în dezvoltarea învăţământului preuniversitar, şi nu numai. Sala Americană şi „Biblioteca Indiană” marchează legăturile de prietenie şi schimburile culturale cu  SUA şi India.

Biblioteca Pedagogică Naţională găzduieşte singurul Muzeu Pedagogic din ţară, care împlineşte peste un veac de existenţă. Se împlineşte totodată peste o jumătate  de veac de când  Biblioteca Pedagogică  Naţională îşi desfăşoară activitatea în vila ilustrului avocat Istrate Micescu, bijuterie arhitecturală purtând amprenta maestrului Cristofor Cerchez. Personalităţi de seamă au păşit în acest lăcaş al cunoaşterii, lăsând o urmă a trecerii lor în Cartea de Onoare.

Lasă un răspuns