Regulament concurs de: ICARCH Gallery | Atelierul de Proiectare – 2013

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

A HOUSE FOR PINK FLOYD  –  Breaking the Wall

 

Un concurs de: ICARCH Gallery | Atelierul de Proiectare – 2013

 

A HOUSE FOR PINK FLOYD

INTRO

Cu ocazia concertului lui Roger Waters, de la fosta formație Pink Floyd, la București , în data de 28 August, ICARCH (International Architectural Competitions) în asociație cu AdeP (Atelierul de Proiectare) lansează o competiție internațională de arhitectură, cu tema: “A HOUSE FOR PINK FLOYD”.

Inspirată de muzica și activitatea concertistică a celebrei formații, competiția va încerca să revitalizeze arhitectura, așa cum formația Pink Floyd a revitalizat muzica, inspirându-se din chiar creația muzicală a acestui grup de mare success.

Relatia Muzică / Arhitectură este cu atât mai relevantă în acest caz, cu cât trei dintre cei patru membri fondatori ai formaţiei au studiat arhitectura, incluzându-l pe Roger Waters. Însuși numele celui mai important album al formației, care este, de asemenea, și numele turneului mondial de anul acesta, spune multe în acest sens: THE WALL.

Intenționăm să exprimăm spiritului creației formației Pink Floyd printr-o arhitectură la fel de angajată și angajantă, pe mai multe planuri, nu doar estetic – muzical, ci și social – politic și chiar psihologic – spiritual.

Tema concursului își propune să fructifice potențialul de reconecta arhitectura cu o disciplină, asociată deja în estetica tradițională, arhitectura și muzica fiind considerate singurele arte "abstracte", care operează cu elemente matematice și care nu sunt explicit inspirate de natura, așa cum au fost, în mod tradițional, artele plastice. În aceeași direcție amintim celebrul dicton "arhitectura este muzică înghețată", atribuit pe rând lui Goethe, Schelling sau Schiller.

 

1.  TEMA CONCURSULUI                                                                                                                                        

Există ziduri peste tot în jurul nostru… iar cei mai groși și mai înalți sunt cei interiori. Ce ziduri doreau Roger Waters și Pink Floyd să spargă în albumul lor de mare succes The Wall- Zidul? În principiu, este vorba despre acel zid care formează cutia mitică, pe care arhitecții s-au străduit întotdeauna să o spargă.

Într-un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat, nu întâlnim niciodată în discursul arhitectural dorința de „a sparge cutia”. Aceste cuvinte sunt inexistente la Vitruvius sau Palladio. De ce le-am folosi acum? O altă obsesie a arhitecturii moderne, spațiul.  De asemenea, limbaj inexistente în discursul arhitecților menționați anterior.

Roger Waters și Pink Floyd, în virtutea instruirii în domeniul arhitecturii, au utilizat o metaforă ce aparține discursului arhitectural, pentru a exprima o revoltă, un „j’accuse” împotrivă oricărei ordini impuse, împotriva tiraniei, fie ea a profesorilor, a liderilor politici și religioși de o integritate discutabilă, cu alte cuvinte, împotriva oricărei autorități care ar putea oprima viața.

 

Funcția artei este prin definiție, a sparge bariere, ziduri. Astfel, orice tip de artă care nu aduce nimic nou, îmbogățind tradiția prin invenție, este o manifestare ce nu-și atinge obiectivul.

Vi se cere să vă atingeți obiectivul, să va faceți datoria, spargând acele ziduri care vă irită traiul, societatea, timpul, prin arhitectură. Luptați împotriva opresiunii, în orice forma s-ar manifesta aceasta. Luptați împotriva sclerozei, a conformității sau a ipocriziei a celor ce ne conduc lumea. Luptați pentru ȘANSA de a respira, pentru Multiplicitate în Unitate. Luptați pentru Poezie, pentru că poezia reușește să spargă ziduri. Atunci când zidurile cad, Dragostea triumfă, iar Frica devine un fugar.

Scriitorul britanic E. M. Foster: „Numai uniți-vă”.

Vă cerem să explorați tematica generică de ”spargere a zidurilor” în cât mai multe moduri posibile, și cât se poate de liber. Creați o arhitectură la fel de intensă și inspirată ca muzica celebrul album al formației Pink Floyd. Ascultați-le muzica, vedeți-le filmul și apoi simțiți, desenați și modelați. Construiți!

Construiți un Zid spart, un zid ce unește și nu separă. Construiți un zid minunat sau strigați cât de tare puteți împotriva tuturor ”închisorilor” lumii, a tuturor zidurilor artificiale ce ne țin captivi ai fricii. Dărâmați aceste ziduri, dragi arhitecți!

 

2.  CATEGORIILE CONCURSULUI                                                                                                          

Proiectele care fac subiectul acestui concurs trebuie să se încadreze în categoria: arhitectură narativ – experimentală, conectând arhitectura cu alte domenii culturale, sociale, politice, spirituale.

 

 

3.  PARTICIPANȚI                                                                                                                          

 

Participanții trebuie să aiba vârsta de minim 18 de ani la data închiderii competiției,

10 august 2013 și să fie absolvenți și/sau studenți în curs, ai unei instituții de profil,  facultăți de arhitectură de interior, specializări în arhitectură de interior, design de produs, mobilier și amenajări interioare. Se acceptă în concurs absolventi și/sau studenți, indiferent de naționalitate și țara din care provin.

 

 

Este interzisă participarea în concurs pentru:

– membrii juriului;

– angajați și rude ai organizatorilor;

– angajași și rude ai partenerilor și sponsorilor;

– orice persoană care participă direct sau indirect la realizarea acestui concurs.

 

4.  ÎNSCRIEREA IN CONCURS SI PROIECTUL                                                                                     

 

ÎNSCRIERE ÎN CONCURS

 

Pentru înscrierea în concurs, este necesară completarea integrală a Formularului de înscriere (formular standard disponibil pe  www.adep.ro) și transmiterea pe email : pink.floyd@adep.ro

 

Participarea la concurs este gratuită.

 

PROIECT

 

  • Proiectul va fi realizat prin orice tehnica de redactare, pe planșe format A1 paginate vertical.
  • Proiectul va fi redactat pe maxim 3 planse A1, paginate vertical.
  • Dimensiunea totală a fisierului (ce contine cele 3 planse) nu va depăși  30MB.

 

 

 

 

 

5.  CALENDAR                                                                                                                                             

 

 

TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERE ȘI PREDARE LUCRăRI

 

Înscriere: 01. iulie 2013

 

Predare lucrări: 10 august 2013

 

Rezultate: 20 august 2013

 

Anunțarea componenței juriului:  15 iunie 2013 (pe site-ul www.adep.ro )

 

Anunțul se va face pe site-urile www.icarch.us  și www.adep.ro.

 

Cele 30 de proiecte nominalizate vor fi prezentate de semnatari într-un spatiu special amenajat, în UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ION MINCU, BUCUREȘTI, în perioada 20 AUGUST- 10 SEPTEMBRIE 2013. Prezența semnatarilor la vernisaj este obligatorie, pentru a putea da detalii invitaților și vizitatorilor.

Proiectele câștigătoare vor fi publicate în reviste de specialitate, atât din România, cât și internaționale.

Anunțarea câștigătorilor: 20.august 2013.

 

6.  JURIUL                                                                                                                                        

 

Componența juriului va fi făcută publică cel mai târziu la data de 15 IUNIE 2013, prin publicarea pe site-urile:  www.icarch.us  și  www.adep.ro  sau prin alte mijloace de promovare (newslettere, pagina de Facebook, site-uri partenere de arhitectură).

 

7.  JURIZAREA                                                                                                                                            

 

Lucrările inscrise în concurs vor fi disponibile doar juriului, din momentul începerii perioadei de notare a lucrărilor, până la închiderea jurizării (10 – 20 august 2013).

 

Publicul larg va avea acces la proiectele câștigătorilor pe întreaga perioadă a EXPOZIȚIEI din cadrul UNIVERSITĂȚII DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ION MINCU, BUCUREȘTI, ce va avea loc în perioada 20 AUGUST- 10 SEPTEMBRIE 2013

Membrii juriului vor avea acces să vizualizeze și să noteze lucrarile din concurs, doar În perioada de timp alocată notării proiectelor (10 – 20 august 2013).

 

Lucrările înscrise în concurs vor primi câte o notă (un punctaj) de la 10 la 100 (10 este nota minimă, 100 este nota maximă). Fiecare lucrare este notată o singura dată de către membrii juriului. Nota nu poate fi modificată ulterior. Punctajul fiecărui concurent consta în media notelor obținute de acesta de la toți membrii juriului.

 

Dintre proiectele nominalizate (10), vor fi desemnate primele 3 proiecte cu cel mai mare punctaj drept câștigători ai premiilor I, II si III. Câștigătorii (Locul I, Locul al II-lea si Locul al III-lea) vor fi desemnați în functie de primele trei (3) cele mai mari punctaje (media notelor tuturor membrilor juriului).

 

8. PREMII                                                                                                                                                                                         

Premiile vor fi anunțate pana în data de 1 august 2013.

 

9.  AUTORIZAREA COMUNICĂRII                                                                                                         

 

Prin participare, fiecare câștigător înțelege să autorizeze ICARCH Gallery și Atelierul  de Proiectare și/sau orice alt partener în acest concurs să îi utilizeze numele, prenumele, adresa și imaginea în scopuri comerciale ca parte a comunicărilor legate de Concursul „A HOUSE FOR PINK FLOYD” editia 1, dar și pentru edițiile viitoare.

 

10.  UITILIZAREA DE CĂTRE ICARCH Gallery  ȘI ATELIERUL DE PROIECTARE A LUCRĂRILOR               

 

Orice persoană care depune o lucrare în cadrul acestui concurs certifică și garantează pentru organizatori că el/ea este autorul exclusiv si unic și că lucrarea respectivă, nu încalcă în mod direct sau indirect drepturile unei terțe părți. Utilizarea lucrărilor – pentru întreaga participare în concurs se consideră acordul liber și exclusiv al autorului unei lucrări pentru ca lucrarea sa, dacă este selectată de juriul concursului, să fie reprodusă și prezentată de organizatori în perioada de drept de autor, în toate mediile de comunicare în legătura cu Concursul „A HOUSE FOR PINK FLOYD” , ediția I și edițiile viitoare.

Aceasta privește în special: pachete de presă, pagini de web ale organizatorilor și ale partenerilor săi, toate formele de programe de televiziune, broșuri, prin toate instituțiile de presă, fie scrisă, TV sau pe internet, pentru o perioadă de doi ani de la publicarea de către organizatori a proiectelor selectate în toate mediile în legătura cu Concursul „„A HOUSE FOR PINK FLOYD” editia I și  edițiile viitoare, în special pentru a promova Concursul „A HOUSE FOR PINK FLOYD”

 

11.  RAMBURSAREA CHELTUIELILOR                                                                                                 

Participarea la acest concurs este gratuită.

 

12.  INFORMAȚII PERSONALE                                                                                                                

 

Prin participare, fiecare concurent autorizează pe deplin ICARCH Gallery și Atelierul de Proiectare și/sau orice alt partener în acest concurs să utilizeze, în scopuri comerciale și/sau publicitare, numele său, prenumele, detalii poștale, adresa de e-mail și fotografia ca parte a campaniei publicitare a concursului.

Informațiile personale primite în cadrul acestui concurs vor fi tratate ca fiind confidențiale în conformitate cu prevederile Legii Liberului Acces la Informații.

 

13.  CAZUL DE NECESITATE ABSOLUTĂ / EXTINDERE / RESPONSABILITĂȚI                                              

ICARCH Gallery și Atelierul de Proiectare își rezervă dreptul de a scurta, suspenda, modifica sau anula concursul în caz de forță majoră sau dacă circumstanțe externe, ce nu țin de organizatori o cer, fără ca aceștia să poarte vreo responsabilitate în acest sens.

 

În mod similar, ICARCH Gallery și Atelierul de Proiectare nu vor fi responsabili dacă accesul la paginile lor de internet și/sau dacă vizitarea acestora se dovedește dificilă sau chiar imposibila pentru participanți. Nu va fi acceptată nici o revendicare în această privință.

 

 

 

14.  REGULI ȘI CONFLICTE                                                                                                                     

Participarea la acest concurs, respectiv obiectul acestor reguli, presupune acceptarea completă și automată, fără restricție, de către participant a regulilor menționate. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluționată doar de către organizatori, în mod absolut. Regulile concursului pot fi obtinuțe gratuit direct de pe paginile de internet ale organizatorilor, la www.icarch.us și www.adep.ro. Orice decizie a organizatorilor și orice modificare a acestor reguli vor face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe paginile de web menționate mai sus.

 

15.  LIMBA                                                                                                                                       

Prezentarea proiectelor și detalierea acestora va fi facută strict în Limba Engleză.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORI:

 

           

       

Lasă un răspuns