OUT LINE/ SEMNUL DE PE FAȚĂ

În perioada 31 ianuarie-18 februarie, Elite Art Gallery oferă publicului o expoziție de excepție semnată de sculptorul Darius Hulea. Expoziția este curatoriată de către criticul de artă Oliv Mircea. Deschiderea oficială a expoziţiei se va ţine pe data de 31 ianuarie, ora 18.00. Evenimentul ce poartă titlul „Out Line/Semnul de pe față” aduce în spațiul galeriei portrete sculpturale ce transmit prin împletirea firelor metalice conexiunea dintre interior și exterior. Studiul psihologiei umane se definește prin portrete surprinse într-o luptă continuă cu realitatea și paradigmele timpului.

„Sculptorul DARIUS HULEA (n. 1987), făcând  deosebirea în PORTRETELE sale dintre omul exterior și omul interior, optează prin natura îndeletnicirii lui, în chip necesar, pentru cel dintâi; pentru cel de-al doilea chip al omului el îi  dă libertate privitorului să își compună în suflet, poetic, o dimensiune atemporală. Constantele pe care le descoperă el în semnele de pe față ale portretelor pe care le întruchipează  decurg din puterea acelor personaje de a birui și de a brava timpul istoric în care au trăit.  O anumită și bine numită eleganță care rezidă din expresie și din stil este rezultatul forței de observare și al analizei artistice a sculptorului. Galeria de portrete nu explică și nu povestesc în nici un fel dimensiunea metafizică a existenței eroice a fiecăruia dintre persoanele portretizate, nu explică o ființă pentru că a explica o ființă înseamnă a o aboli, a o reduce la neant, ci le face veridice punând în ele ceva din superba fire a celui care le întruchipează. Schițele acestor personaje, spuneam, apar cu atât mai veridice cu cât putem ghici în ele felul în care omul interior se lasă confruntat și se luptă să scape de un rău mediocru și de un bine de aceeași teapă, de anecdotic și de caduc, de istoria impusă și trăită cât și de tenebrele care au populat și mai populează încă viața de zi cu zi a oamenilor . […]   Portretul , eroic și auroral, este pentru sculptor o maximă, o„schemă vie”, o compoziție stilizată dar plină de sens  căreia nu-i lipsește niciodată vigoarea și veracitatea. Nici unul dintre cei întruchipați nu sunt posesori ai unei „psihologii” care trebuie căutată în tenebre cu toate că pe niciunul dintre ei nimic nu-l stânjenește, nimic nu-i sperie. Portretele nu sunt înțepenite într-o solemnitate și într-o exactitate ideală. Nu e vorba nici de o apologie nici de preludiul unei execuții sângeroase. Este vorba în portretele lui Darius Hulea de inși aievea: contradictorii, complecși, ireductibili la o formulă  încremenită și țeapănă. Nimic nu strivește vigoarea personajelor: nici grația, nici insolitul prăbușit în propriul său vid. […] „Personajele” lui Darius Hulea, purtătorii semnelor de pe față,  nu arată a avea o pasiune pentru glorie și bunul nume, nici pentru vanitate și orgoliu. Pe ei nu-i locuiește invidia și gelozia, cruzimea și perfidia, răutatea și fățărnicia. Lor, ca și sculptorului însuși, nu le-a pierit nici naivitatea nici capacitatea cucernică de a admira. Prin aceste „Portrete”  Darius Hulea pare a fi obținut o cheie a ființelor cu ajutorul căreia  reușește să pătrundă în miezul lor de foc fără a se pierde în vag și în incomprehensibil”. Oliv Mircea, curator și critic de artă

Darius Hulea s-a născut în anul 1987  la Alba Iulia. Artistul a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, specializarea Sculptură iar  în 2012 devine membrul Uniunii Artiştilor Plastici. Darius Hulea a beneficiat în 2010 de o bursă Erasmus, în Schrems (Austria) şi a participat cu lucrări în cadrul mai multor expoziţii de grup în București, Cluj-Napoca, Timişoara, Dej şi Alba Iulia.

Expoziția va fi deschisă publicului în intervalul 31 ianuarie-18 februarie 2017, la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.

Lasă un răspuns